Idź do spisu treści

Menu główne

OfertaETAP I

 • Spotkanie i wywiad z klientem


 • Inwentaryzacja dendrologiczna


 • Pomiar działki


 • Dokumentacja fotograficzna


 • Spisanie umowyETAP II


 • Sporządzenie koncepcji

zagospodarowania terenu


 • Dyskusja nad przedstawioną koncepcjąETAP III

Oddanie projektu, który zawiera:

 • Rzut ogrodu w odpowiedniej skali

(1:100 lub 1:200) i kolorystyce


 • Dobór gatunków i odmian roślin oraz ich prezentacja z uwzględnieniem: pokroju, terminu kwitnienia, barwy kwiatów, wysokosci, rozstawy oraz ilości


 • Projekt nawierzchni


 • Projekt małej architektury


 • Projekt oświetlenia


 • Wizualizacje ręczne lub komputerowe

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego