Idź do spisu treści

Menu główne

OfertaETAP I

 • Spotkanie i wywiad z klientem


 • Inwentaryzacja dendrologiczna


 • Pomiar działki


 • Dokumentacja fotograficzna


 • Spisanie umowyETAP II


 • Sporządzenie koncepcji

zagospodarowania terenu


 • Dyskusja nad przedstawioną koncepcjąETAP III

Oddanie projektu ogrodu, który zawiera:

 • Rzut ogrodu w odpowiedniej skali

(1:100 lub 1:200) i kolorystyce


 • Dobór gatunków i odmian roślin oraz ich prezentacja z uwzględnieniem: pokroju, terminu kwitnienia, barwy kwiatów, wysokosci, rozstawy oraz ilości


 • Projekt nawierzchni


 • Projekt małej architektury


 • Projekt oświetlenia


 • Wizualizacje ręczne lub komputerowe

Created by Iwona Wielowieyska ©2022 Projektowanie ogrodów

Green-Dreams
ul. Na Popielówkę 65D/1
32-087 Zielonki k. Krakowa
Małopolska
tel. +48 790 264 747